Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Szachach Aktywnych

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy: UKS Gimnazjum Trójka w Sieradzu, Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

2. Patronat:
Prezydent Miasta Sieradz – Pan Jacek Walczak
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Sieradzu – Pani Helena Rajewska

3. Patronat medialny: Nasze Radio, Tygodnik 7 dni

4. Instytucje wspierające:
Miejski Dom Kultury w Sieradzu

5. Cele turnieju:
* popularyzacja szachów
* podjęcie sportowej rywalizacji
* wyłonienie najlepszego zawodnika i zawodniczki turnieju w grupie senior i junior

6. Termin: 
15 czerwca 2008 r. godz. 8:30 (odprawa techniczna 8:45), rozpoczęcie rozgrywek godz. 9:00

7. Miejsce: Gimnazjum nr 3 w Sieradzu, ul. Wł. Broniewskiego 30

8. Forma turnieju:
Otwarty turniej szachowy rozegrany zostanie na dystansie 7 rund w systemie 
szwajcarskim (kojarzenie komputerowe Swiss Perfect 98) po 15 min. na zawodnika. 
Kolejność w turnieju ustalana będzie w oparciu o:
* ilość punktów, wartościowanie średnie Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, progress.
Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie. Wyniki końcowe będą podzielone wg kategorii:
- senior (kobieta, mężczyzna)
- junior (kobieta, mężczyzna)

9. Warunki uczestnictwa:
W turnieju brać mogą udział wszyscy zawodnicy, którzy spełnią warunek 
zgłoszenia. Za przyjazd i pobyt zawodników na turnieju odpowiedzialność ponoszą 
placówki zgłaszające (sam zawodnik).

10. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w obu klasyfikacjach końcowych

11. Zgłoszenia:
Zgłoszenie przyjmowane będą do dnia 04 czerwca 2008 r. pocztą elektroniczną na
adres dariuszsp@o2.pl lub telefonicznie przez  koordynatora turnieju Pana 
Dariusza Spętanego tel. kom. 0696095977. W zgłoszeniu podać należy liczbę 
uczestników, reprezentowaną placówkę (klub), ranking, wiek. (dla każdego 
uczestnika Organizator przewiduje poczęstunek)

12. Obowiązujące przepisy:
W turnieju obowiązują przepisy PZSzach w zakresie szachów szybkich

13. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników królewskiej gry.

Po zakończeniu turnieju rozpocznie się festyn charytatywny organizowany przez 
Gimnazjum nr 3 w Sieradzu – serdecznie zapraszamy!!!